Gespreksleider als koorddanser

Het is soms balanceren als gespreksleider. Zeker als de gemoederen verhit zijn. Het helpt om de belangen helder op tafel te leggen. Ook de belangen die je als gespreksleider hebt.

Een voorbeeld is de online bijeenkomst over de voorgenomen verkoop van het recreatieterrein in Hoek van Holland door de gemeente Rotterdam. De weerstand bij de 1200 eigenaren van recreatiewoningen is groot. Het college wil met argumenten de gemeenteraad overtuigen om onder voorwaarden te verkopen. Op het koord ertussen balanceert de gespreksleider.

Voor en tijdens de online bijeenkomst konden belanghebbenden hun vragen stellen. Er was slechts ruimte voor een enkele bewoner tijdens de uitzending. Dan is het de taak van de gespreksleider om te zorgen dat mensen zich wel enigszins gehoord voelen. Niet met aanval en verdediging. Wel met kritische vragen zodat de antwoorden duidelijk kunnen worden.

Kijk hier voor de online bijeenkomst zoals die is gehouden in december 2020. Als gesprekleider dacht ik mee over de vorm en inhoud en probeerde ik de balans te bewaren tussen toelichting door het gemeentebestuur en ruimte om vragen te stellen door tegenstanders.

Informatiebijeenkomst bekijken…

CategoryNieuws

© 2020 Marionvandervoort.nl

logo-footer