Wat doet Marion van der Voort Communicatie Advies

Terug naar overzicht

Verhit debat

Opdracht

Er liggen gevoelige kwesties op tafel. Voorstanders en tegenstanders staan recht tegenover elkaar. Leid de discussie in goede banen.

Oplossing

Marion van der Voort is een ervaren discussieleider. Ze was voorzitter tijdens bewonersavonden over bijvoorbeeld de komst van een huis voor verslaafde daklozen om de hoek, een asielzoekerscentrum in een villawijk en een busbaan door de stad. Maar ook verkiezingsdebatten en talkshows leidt ze met ervaring en kennis van zaken. Marion van der Voort staat graag letterlijk en figuurlijk tussen de partijen om iedereen het woord te geven en tot heldere conclusies te komen. Zij werkt voor het leiden van bijeenkomsten en debatten ook samen met De Dagvoorzitter:www.dagvoorzitter.nl